Juulikuus saatis PRIA pindalatoetuste taotlejatele, kellele kohalduvad rohestamise nõuded, teavituse, et püsirohumaid ei tohi rohkem üles harida.

See on tingitud asjaolust, et püsirohumaade suhe kogu põllumajandusmaasse on Eestis võrreldes 2015 võrdlusarvuga vähenenud riigi tasandil üle 5%.
Kuna vähenemine on väga suur, siis määrab PRIA peale selle aasta taotluste kontrollimist püsirohumaade tagasirajamiskohustuse nendele taotlejatele, kellele rohestamise nõuded kehtivad ning kelle kasutuses on maad, millel olnud püsirohumaa on kas sel või eelmisel aastal üles haritud. Tagasirajamiskohustus määratakse proportsionaalsuse põhimõttel.

PRIA annab detsembri lõpuks personaalselt taotlejatele teada tagasirajatava püsirohumaa pindala. Püsirohumaa tuleb tagasi rajada 2017. a pindalatoetuste taotlemise ajaks. Kui taotleja jätab määratud ulatuses püsirohumaa tagasi rajamata, vähendatakse tema 2017.a rohestamise toetust.

Palume taotlejatel oma põllumajanduslike tegevuste juures arvestada, et rohkem ei tohi püsirohumaid üles harida!

Artikkel on avaldatud Äripäevas