Teie nimi *

Teie e-post *

Teie telefoninumber

Katastrinumber või kinnistu tunnus *

Kust kuulsid Eesti Maafondi kohta? *

Lisainformatsioon (näiteks hinnasoov)

wood-336547_1920

Eesti Maafond OÜ tegeleb kasvava metsa raieõiguse ostuga üle Eesti.

Sortimendi ja mahtude osas meil eelistusi ei ole, sest suudame efekiivselt majandada erinevaid liiki puistuid ja komplekteerida erinevaid raiemahte. Ületöötamiseks on meil kogunenud hulgaliselt partnereid, kelle töö kvaliteedis oleme 10 tegutsemisaasta jooksul täielikult veendunud.

 

Kas müüa raieõigust või metsamaad?

Esmalt peaks küsima metsaomanik endalt, kas ta näeb end tegelemas metsaga ka tulevikus? Kui ei siis tasuks mõelda pigem metsamaa müügile. Vaata ka Metsamaa ost

Kui omanik on otsustanud kasvava raieõiguse müügi kasuks siis kindlasti tasuks end antud valdkonnaga kurssi viia ning usaldada oma mets usaldusväärse partneri kätte!

Kindlasti ei ole usaldusväärseks partneriks oksjoniportaalid, kelle nn partnerite raietööde kvaliteedis ei saa metsaomanik kunagi 100% kindel olla!

Oluline on mõista, et tähtis ei ole alati oma raieõiguse müügist pigistada viimast kopikat kui peab hiljem näiteks raietööde käigus tekkinud kahju tõttu juurde maksma. Raieõigust müües peab mõtlema ka metsa tulevikule!

 

Raieõiguse müügiks on neli peamist viisi:

  1. Raieteatiste/piletite müük. Metsateatis ehk raiepilet on metsa raiet lubav dokument. Metsateatist on võimalik registreerida e-metsateatise veebiteenuses või saata see keskkonnaametile e-postiga. Teatiste taotlemiseks tuleb pöörduda esmalt kohaliku metsanõuniku poole ning seejärel kinnitatakse piletid Keskkonnaameti poolt. Teatistel/piletitel fikseeritakse – maht, pindala, aeg, asukoht jms tinigimused.
  2. Raieõiguse müümine tingimustel – Kui metsaomanikul pole aega tegeleda teatiste taotlemise jms siis on võimalik müüa ka raieõigust tingimuslikult sh volitades ettevõtet seda kõike tegema. Kindlasti tuleks sellisel juhul fikseerida maht, leppida kokku konkreetsed maksetingimused jms.
  3. Kasutusvalduse leping – Kasutusvaldusleping on raieõiguse võõrandamine notariaalselt. Antud viis on metsomaniku jaoks hea juhul kui soovitakse teha raieid mitmes järgus ning pika aja peale ning kui soovitakse kindel olla näiteks, et raietööd tehtaks kindlasti sobiva ilmastiku korral. Tavapärane ajaline period on näiteks kaks või kolm aastat.
    Tegemist on sisuliselt metsakinnistu rendilepinguga, milles sätestatakse raie eesmärgil kasutatava metsamaa pindala, hind muud tingimused.
  4. Raieõiguse võõrandamine väljatulekuna – metsaomaniku jaoks on tegemist võimalusega, kus on kirja pandud sortimendi hinnad. Võõrandaja saab tulu vastavalt sellele, kui suur on metsast reaalselt välja raiutud maht. Arveldamine toimub kliendiga kooskõlastatud hinnakirja alusel. Mahtude aluseks on harvesteri näidud ning materjalide saatelehed.

Eesti Maafond OÜ koostab raieõiguse võõrandamise esmase hinnapakkumise, tuginedes avalikult kättesaadavale infole, milleks on metsamajanduskava, ortofoto, teatis jms. Kui esialgne hinnaklass on metsaomanikule vastuvõetav tellib Eesti Maafond takseerandmed (metsa täpse kirjelduse) taksaatorilt (litsenseeritud metsahindajalt), et koostada veelgi täpsem hinnapakkumine.

Kui ka täpsustatud hinnapakkumine on metsaomanikule vastuvõetav ning omanik on otsustanud meid usaldada siis omalt poolt katame ka takseerandmete kulud.

 

Kui Teil tekkis suurem huvi või rohkem küsimusi siis võtke meiega ühendust!

Edukat koostööd soovides

Andres Saar

Juhataja

Eesti Maafond OÜ

info@maafond.ee (+372) 50 49 310