Piimatootjad on peale Venemaa impordikeelu kehtestamist teeninud igas kuus üle nelja miljoni euro kahjumit, seega kokku juba ligi 25 miljonit eurot. See on tekitanud olukorra, kus paljud talud ja ettevõtted kaaluvad tootmise lõpetamist. Eelmise aasta teisel poolel vähenes piimalehmade arv 4000 pea võrra. Ilma Euroopa kriisifondi ja Eesti riigi abita jääks seoses karjade likvideerimisega lähikuudel tööta kuni 400 inimest, hoiatab põllumeeste keskliit (EPK). Keskliidu poolt aasta alguses tootjate hulgas korraldatud küsitlus näitas, et vastanutest 25 loomapidajat on tootmist lõpetamas. “See tähendab, et tapamajja võidakse saata veel ligi 4000 lehma,” kinnitas EPK juhatuse esimees Kalev Kreegipuu. Olukorda aitaks leevendada Euroopa Komisjoni otsus eraldada Eesti piimatootjatele kriisiabi 6,9 miljonit eurot. Abi saanud riikidele on antud ka luba siseriikliku toetuse maksmiseks sama suures summas. Juhul, kui Eesti valitsus otsustab lisada ELi kriisiabile omalt poolt kasvõi 2,8 miljonit eurot, on see oluliseks täiendavaks abiks ning näitab Euroopale ka meie riigi poolset soovi aidata tootjatel kriisist üle saada. Kulutatud summa tuleb tulevikus kindlasti riigieelarvesse tagasi säiluvate töökohtade ja laekuvate maksude kaudu ning on oluline ka regionaalpoliitilisest seisukohast, usuvad põllumehed. “Euroopa Liidu ja Eesti abi kokku kataks juba tekkinud kogukahjumist umbes 40%. Loodame valitsuse abile ka Euroopa kriisiabi fondist täiendava toetuse saamiseks,” sõnas Kalev Kreegipuu.

Artikkel on avaldatud Maalehes